STANISLAV FILIP V KNIHOVNĚ

26. 11. 2019 v 14,30 si přijďte poslechnout spisovatele, básníka, řezbáře a popovídat si s ním coby autorem  Karvinských pověstí  i knihy, ze které žáci mají pohádku ve svých čítankách. Probereme současnost, minulé období Doubravy, ale také originální nápady do budoucna.

Na hodinové posezení zve Hana Sábelová.

Čtenářská dílna pro učitele

26.září 2019 byla knihovna uzpůsobena činnostem, o které projevily zájem kantorky ostravské jazykové školy Hello, aby se více dověděly o čtenářské gramotnosti žáků a spolupráci s knihovnou. Ta naše, i když malá, hrála důstojnou roli. Mohla jsem jim v ní předat zkušenosti s našimi dětmi a to zároveň z pohledu učitelky i knihovnice.

Hana Sábelová

Máš nadání na hádání?

Nebudeme se hádat, ale budeme hádat.
CO JE TO ?
„Velká šelma, která bručí,
počítat se asi učí,
protože si s sebou v lese
stále stejné číslo nese.“
Nápověda: šelma, která bručí….. m – – – – –
číslice…………………….. d – –
Znáš odpověď? Přijď ji říct 21.10. ve 13,30 do knihovny. Přijď, i když řešení neznáš. Můžeš ostatní
překvapit svým připraveným rébusem.

Zapojím se také. Hana Sábelová

Od A do Z

Pod tímto názvem mám pro všechny dětské čtenáře připravenou soutěž.
KDO PŘEČTE NEJVÍCE TEXTŮ, KAPITOL, PŘÍBĚHŮ, VYPRÁVĚNÍ … ?

Jsou pro vás nachystány knihy, o kterých vím, že se dětem líbí. Půjčit si můžete i takové, kde najdete úryvky ze svých čítanek.

Abyste však získali jednotlivá písmena v abecedě coby hodnocení, budu si chtít s vámi o přečteném popovídat nebo zodpovědět otázky k danému tématu.

V květnu celoroční snahu spolu uzavřeme, abyste si ještě v červnu mohli užít odměny, které si dle své volby vyberete.

Po prázdninách na vás v knihovně čeká Hana Sábelová.

Lenko, Maxi, Natálko

Dermeková, Michalíku, Gáborová, aniž byste tušili, jste nej… čtenáři. Mnohokrát jste se mnou sdíleli své dojmy z knih, často se zapojovali do her a úkolů. Jsem ráda,že knihovna je pro vás místem, kam se rádi vracíte.

Odměny si rovněž zaslouží i Míša Potyšová, Julie Hugáňová, Břeťa Hroch a Jára Hanák, kteří však mají více koníčků, a svůj volný čas dělili na čtení  i zájmové kroužky. 

Věřím, že se od září zúčastníte další soutěže, kterou pro vás připravuji.

Hana Sábelová