Čtenářská dílna pro učitele

26.září 2019 byla knihovna uzpůsobena činnostem, o které projevily zájem kantorky ostravské jazykové školy Hello, aby se více dověděly o čtenářské gramotnosti žáků a spolupráci s knihovnou. Ta naše, i když malá, hrála důstojnou roli. Mohla jsem jim v ní předat zkušenosti s našimi dětmi a to zároveň z pohledu učitelky i knihovnice.

Hana Sábelová

Máš nadání na hádání?

Nebudeme se hádat, ale budeme hádat.
CO JE TO ?
„Velká šelma, která bručí,
počítat se asi učí,
protože si s sebou v lese
stále stejné číslo nese.“
Nápověda: šelma, která bručí….. m – – – – –
číslice…………………….. d – –
Znáš odpověď? Přijď ji říct 21.10. ve 13,30 do knihovny. Přijď, i když řešení neznáš. Můžeš ostatní
překvapit svým připraveným rébusem.

Zapojím se také. Hana Sábelová

Od A do Z

Pod tímto názvem mám pro všechny dětské čtenáře připravenou soutěž.
KDO PŘEČTE NEJVÍCE TEXTŮ, KAPITOL, PŘÍBĚHŮ, VYPRÁVĚNÍ … ?

Jsou pro vás nachystány knihy, o kterých vím, že se dětem líbí. Půjčit si můžete i takové, kde najdete úryvky ze svých čítanek.

Abyste však získali jednotlivá písmena v abecedě coby hodnocení, budu si chtít s vámi o přečteném popovídat nebo zodpovědět otázky k danému tématu.

V květnu celoroční snahu spolu uzavřeme, abyste si ještě v červnu mohli užít odměny, které si dle své volby vyberete.

Po prázdninách na vás v knihovně čeká Hana Sábelová.

Lenko, Maxi, Natálko

Dermeková, Michalíku, Gáborová, aniž byste tušili, jste nej… čtenáři. Mnohokrát jste se mnou sdíleli své dojmy z knih, často se zapojovali do her a úkolů. Jsem ráda,že knihovna je pro vás místem, kam se rádi vracíte.

Odměny si rovněž zaslouží i Míša Potyšová, Julie Hugáňová, Břeťa Hroch a Jára Hanák, kteří však mají více koníčků, a svůj volný čas dělili na čtení  i zájmové kroužky. 

Věřím, že se od září zúčastníte další soutěže, kterou pro vás připravuji.

Hana Sábelová

Sedm dětí rozšířilo řady čtenářů

Knihovna se načas proměnila v královský dvůr, o kterém četli prvňáčci při své první návštěvě, a zaplnila se dvorními dámami, rádci, šašky, princeznou Lenkou, princem Joachimem, královnou Knihomolkou a králem Knihomilem. Ten všechny čekatele, poté co dokázali přečíst název a autora vybrané knihy, pasoval na čtenáře. Při slavnostní chvíli nechyběl program v podobě básniček, veršů a písně v podání malých žáčků, pro všechny zúčastněné (deváťáky, paní učitelky a zástupce rodin) bylo připraveno „občerstvení“.

18. červen jistě zůstane maloškům dlouho v paměti, protože mu ho budou připomínat šerpa a odznak s nápisem JIŽ JSEM  ČTENÁŘ.

 

Hana Sábelová