Ceník poplatků

Ceník poplatků Obecní knihovny v Doubravě

Registrační poplatky (roční)

Děti do 15 let 40,- Kč
Studenti 40,- Kč
Dospělí 80,- Kč
Důchodci 40,- Kč
Občané s průkazem ZTP zdarma

  Sankční poplatky

Poplatek z prodlení 5,- Kč
Sankční poplatek 10,- Kč
1. Upomínka 20,- Kč (+ poštovní výdaje)
2. Upomínka 30,- Kč (+ poštovní výdaje)
3. Upomínka 40,- Kč (+ poštovní výdaje)
4. Upomínací dopis (doporučený dopis) 50,- Kč (+ poštovní výdaje)

  Náhrady škod a) Při poškození čárového kódu 10,- Kč. b) Při ztrátě nebo poškození knihovní jednotky činí manipulační poplatek za úkony spojené s uvedením do provozu 100,- Kč, u časopisů 20,- Kč + pořizovací cena dokumentu. c) Při ztrátě nebo poškození čtenářského průkazu činí sankční poplatek 10,- Kč.   Tento ceník je účinný od 01. 01. 2012.